Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

tipoukeitos

Η διαρκής επιθυμία μου να προσπαθώ να βρίσκω πάντα την αιτία των πραγμάτων και που ακριβώς βρίσκονται αυτά, με έκαναν να χρησιμοποιήσω αυτό το ψευδώνυμο.